Kompaktowa Turbina Wiatrowa

Języki

Zobacz  Prezentacje

 

Promocja  

100.000 zł netto (generator 7,5 kW który trwale można obciążyć mocą 11 kW o znamionowej mocy turbiny 6,3 kW przy prędkości wiatru 12m/s).  125.000 zł netto ( generator 7,5 kW który trwale można obciążyć mocą 11 kW) + zestw fotowolaiczny 1  kW z posadowieniem na zasadzie art 30 Prawa Budowlanego   150.000 zł netto za TYP 2,5/12/2 - moc znamionową turbiny 12.6 kW przy 12m/s, a ponieważ ten generator Komela tej wersji można trwale obciążać mocą 16,5 Kw + zestaw fotowoltaiczny 1 kW z posadowieniem.


 
 

sprzedaż licencji produkcyjnych  indywidualna kolorystyka 

 

Strona Powergenerators.pl poświęcona jest produktom autorstwa Zdzisława Pawlaka.

Prezentowane turbiny zostały wykonane przez autora, jak i w zakładach w Tarnowie i Chojnowie.

 

Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest produkcja niewielkich

ilości energii elektrycznej przy mniej korzystnych zasobach wiatrowych. Konstrukcja

może być przenośna i instalowana w trudno dostępnym terenie, konstrukcje mogą być

stosowane np. na jachtach czy łódkach i np. stosowane do podświetlania tablic

informacyjnych nocą, ponieważ można zmieniać jej wymiary i dostosować miejscowo

wizualnie.

Pamiętajmy, że w przypadku małych przydomowych elektrownie wiatrowych, jeżeli pozyskana energia wykorzystywana jest na własny użytek nie wymagana jest koncesja, czy też pozwolenia z Zakładu Energetycznego. W przypadku masztu nie związanego trwale z gruntem wystarczy jedynie zgłoszenie takiej inwestycji dla właściwego organu ( urząd, starostwo ). Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Budowlane, jeżeli organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystępować do montażu.

 

Zredukowane "zanieczyszczenie wizualne" i akustyczne:

Małe turbiny wiatrowe, zwłaszcza te o pionowej osi nie stwarzają zanieczyszczenia wizualnego, są łatwe do wkomponowania w otoczenie, a nawet możliwe jest uczynienie z nich elementów dekoracyjnych np. w postaci falgi narodowej. Obecnie pojawiają się projekty pięknych, cichych "elementów architektonicznych" z wkomponowanymi turbinami wiatrowymi.

 

Zasoby energii wiatru z 1 m2 powierzchni łopat

Poniżej podaję precyzyjne dane energii wiatru na wysokości 10 metrów nad poziomem terenu na podstawie prezentacji Pana Zdzisława Kusto z Politechniki Gdańskiej: tradycyjne elektrownie wiatrowe.

 

Perspektywy rozwoju małych turbin wiatrowych:

Pierwsza publiczna prezentacja turbiny maj „KALBUD” w Kaliszu 13-15 maja

2005r. Oferta przedsiębiorstwa dodatkowa oraz analiza rynku:

 

Rolnicy - Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r., koszt budowy elektrowni wiatrowej można odliczyć od podatku rolnego. Art. 13 Ustawy wskazuje, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie m.in. urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulgę na zakup i zainstalowanie m.in. urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich kopiami uwierzytelnionymi, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Ulga taka przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów

inwestycji (stosowana nie dłużej niż przez 15 lat).

 

Źródłem dochodu każdego obywatela może być wiatr. Jest on niewyczerpalnym nośnikiem energii Przyjmując najbardziej niekorzystne warunki pracy turbiny, to średnia powinna wynosić ok. 1200kWh=1,2MWh/m2 na rok.

Więc cała turbina TYP 2,5/6-4 powinna generować ok. 15x1,2=18 MWh razy 0,65 gr = 11.700 zł na rok czyli stopa zwrotu wyniesie 9lat.

Oznacza to, że nasza turbina już na samym starcie ma taką samą rentowność jak w przypadku tradycyjnych elektrowni budowanej z dotacji z dokumentacją przez minimum 5 lat nie uwazględniając żadnych dotacji czy subwencji, certyfikatów, w mniej korzystnych warunkach lokalizacyjnych.

 

 1. CENY sprzedaży energii

   

Firma zdecydowała się głównie na realizację małych elektrowni pionowych o mocy do 10 kW z uwagi nie tylko na bardzo kożystne uwarunkowania przepisów OZE czy prawa Budowlanego lecz głównie z uwagi na stawki odkupu energii gwarantowane.

 

USTAWA :

Ceny zakupu kW do 10 kW włącznie, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc

oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 MW lub do zmiany ich wysokości

rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.

2. zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji

odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do

10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących

rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh;

2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;

3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;

4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;

5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh;

6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

 

Ustawa o OZE - dla najmniejszych producentów zielonej energii w mikroinstalacjach o

mocy do 10 kW (z wyłączeniem mikroinstalacji finansowanych z programu Prosument)

obowiązują tzw. taryfy gwarantowane, czyli preferencyjne, stałe stawki za sprzedaż energii

do sieci. Natomiast dla pozostałych właścicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW ustawa o

OZE oferowała system bilansowania (net-meteringu), czyli sprzedaży - zbilansowanych z

energią kupioną - nadwyżek wprowadzonej do sieci energii po cenie 100 proc. średniej ceny

hurtowej z roku poprzedniego.

 

  1. Prawo w energetyce

    

http://bip.me.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Energetyka

http://bip.me.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Energetyka+odnawialna

http://gramwzielone.pl/uploads/files/ustawa_o_odnawialnych_zrodlach_ener...

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_ar_pl_poland.pdf

 

3.3 Dane podstawowe:

W tradycyjnej elektrowni wiatrowej do zamiany pola magnetycznego w prąd

elektryczny wymaganych jest zazwyczaj 1000 obrotów na minutę generatora, natomiast

w produkowanej opatentowanej turbinie pionowej wg Zdzisława Pawlaka w połączeniu z

technologią generatora wolnoobrotowego najstarszej polskiej firmy KOMEL turbina

wiatrowa uzyskuje synchronizację z siecią przy 100 obrotach na minutę i nie przekracza

120 obr/min kożystając z technologii synchronizacji z siecią elektroenergetyczną czyli

turbina nawet nie posiada hamulca. Ta zasada bezpośrednio przekłada się na

oddziaływujący magnetyzm, który pomimo małego generatora jest 10 razy mniejszy niż

w przypadku tradycyjnej elektrowni wiatrowej czyli również przedkłada się na hałas,

który nie przekracza 43 dB.

 

Cel i filozofia jaka przyświeca firmie:

- osiągnięcie zysków z prowadzonej działalności,

- zaspokajanie potrzeb większości posiadaczy domków jednorodzinnych

oraz właścicieli firm i zakładów przemysłowych,

- wykonanie usługi montażowej w jak najkrótszym przedziale czasu przy

zachowaniu odpowiedniej jakości,

- optymalizacja kosztów (aby być tańszym niż przyszła konkurencja),

 • wyrobienie firmie wysokiej renomy.

   

Każdy może mieć sukces uwagi na:

- zmniejszenie własnych kosztów

- ciągły wzrost kosztów energii,

– brak konieczności nastawiania się turbiny do kierunku wiatru,

gdzie ta zasada przekłada się bezpośrednio na podniesienie

sprawności całego urządzenia

– brak na rynku turbiny pionowej z konfuzorem i dyfuzorem

wywołującym dodatkowo efekt tzw. podciśnienia

przepływającego wiatru co przekłada się bezpośrednio na

podniesienie sprawności do 30 % całego urządzenia (nasze turbiny).

– brak na rynku turbiny, która w tak małej bryle zawiera min trzy razy większą ilość metrów kwadratowych łopat do zbieraiu wiatru.

 

Stopa zwtotu obliczana na zasadzie sprzwności urządzenia :

Dla obliczeń przyjmuję 30% sprawność cłego urządzenia potwierdzona już przy pierwszym prototypie (zasada działania konfuzor/dyfuzor) czyli 7,5 kW razy 30% = 2,25 kW razy 24h razy 365 razy 0,65 gr = 19.000 zł rocznie czyli stopa zwrotu ok 5 lat

Stopa zwrotu w uwzględnieniu mocy znamionowej, a powierzchnią łopat wirnika

w podstawowym, jednym segmencie turbiny przekrój poprzeczny turbiny wynosi 15 m2 (metrów kwadratowych), o znamionowej mocy turbiny 6,3 kW przy prędkości wiatru 12m/s,

 

 1. Wnioski:

   

Przykład innej turbiny pionowej bez dyfuzora

http://www.energia-za-darmo.pl/pokaz_produkt.php?idprod=127

pogladowy link cen gotowych elektrowni

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/gielda-oze/41-elektrownie-wiatrowe/610...

elektrownie-wiatrowa

za 4.000.000 zł netto można byłoby w prawdzie kupić dwie gotowe jednostki znajdujące

się na rynku mają 1,2 MW mocy znamionowej ale ta elektrownia produkuje 2.400 MWh rocznie, a jej sprzedaż energii jest za ,19 gr = ok 50.000 zł rocznie z prądu ponieważ nie kożysta z gwarantowanej stawki odkupu 0,65 gr za 1kWh

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/gielda-oze/41-elektrownie-wiatrowe/640...

pracujaca-elektrownie

 

Skoro sprzedawana powyżej elektrownia produkuje z 600 kW energię rocznie w sumie 1200 MWh ( niespotykanie dużo jak na tradycyjną jednostkę ), ponieważ zwyczjowo wynosi produkcja do 12 % sprawności co pokazuje poniżej link z ofertą.

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/gielda-oze/41-elektrownie-wiatrowe/610...

 

Odnosząc się do oferty powyżej za 2 mln zł 600 kW i naszych turbin każdy z nas kupi 4 nieruchomości i wybuduje 160 kW razy 30% = 48 kW razy 24h razy 365 dni = 420480 kWh = 420 MWh rocznie sprzedając po gwarantowane 650 zł = ok 270.000 zł rocznie, a nie 240.000 zł z 600 kW rozliczane po 200 zł za 1 MWh.

 

Nie zapominajmy przy tym, iż koszty utrzymania tradycyjnej elektrowni stanowią ok 20% sumy przychodu, a więc nasze przedsięwzięcie jest na starcie o 50% tańsze, a co za tym idzie firma miesiąc po realizacji może sprzedać inwestycję z min 50% marżą na dzień dzisiejszy bez uwzględnienia certyfikatów.

 

5. Sprawność urządzenia

Firma dokonywała również innej analizy pod kontem stopy zwrotu, a minowicie wyszła z złaożenia przedstawionego w tabeli 4,2 (strona 28) raportu w linku poniżej

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/ene...

który podaje w - Założony (bazowy) czas pracy w ciag roku z mocą nominalną sumę 900 godz/rok dla tradycyjnej elektrowni czyli 37 dni w roku i biorąc to pod uwagę innwacyjność rozwiązania konfuzor/dyfuzor naszej turbiny waitrowej mnożę ten okres razy trzy = 2700 godzin pracy turbiny z nominalną mocą tj. dla obliczeń 6,3 kW mocy znamionowej x 0,65 PLN = 11.000 PLN rocznie stopa zwrotu całkowita liczona tą zasadą : 100.000 zł podzielić przez 11.000 zł = 9 lata

LECZ

9 lat stopa zwrotu została obliczona przy sprawności 30%, a sam raport potwierdza na 5 str. , iż - 20% dodatkowy wzrost zprawności w wyniku zastosowania trzykrotnie większej ilości m2 łopat wirnika co ma zastosowanie w opatentowanej technologii Zdzisława Pawlaka z jednoczesnym dodaniem dyfozora co wręcz gwarantuje 50% sprawność urządzenia w uwzględnionych lokalizacjach.

Więc turbina posadowiona w I strefie wietrzności RP - TYP 2,5/6- 4 – 7,5 kW wytworza 3,75 kW x 24 h x 360 dni x 0,65 gr = 21.000 zł rocznie podzielone przez 100.000 zł = ok 5 lat

NIE UWZGLĘDNIAJĄC ŻADNYCH DODATKOWYCH SUBWENCJI, CERTYFIKATÓW, gdzie wiadomym jest, iż obecnie certyfikaty powodują 50% szybszą stopę zwrotu z inwestycji z turbiny wiatrowej.

Wynik badania turbiny potwierdzającej uzyskiwanie 3,7 kW przy 10 m/s, gdzie w obliczeniach powyżej wartość ta była zawyżana przy obliczeniach tj. 12 m/s

Poniżej : Mapy średnich prędkości wiatru i zasobów energii na wysokości 10 m n.p.g.

Turbina TYP 2,5/6-4 posiada łączną wysokość 10 m

Mapa po lewej z początku lat 90-tych, a ta z prawej z końca lat 90-tych.

Ilość rocznie uzyskanej energii elektrycznej - w dolnej tabelce - odnosi się do strugi wiatru o powierzchni przekroju równej 1 metr kwadratowy.

UWAGA : mapa podaje uzyski energetyczne tradycyjnych elektrowni wiatrowych maksymalnie osiągających 30 % sprawności

 

Mapa korytarzy wietrznych Polski – ornitologicznych


 

 

Co ile kosztuje przy budowie TRADYCYJNEJ farmy wiatrowej?

 

- Z analizy danych rynkowych wynika, iż przeciętne nakłady inwestycyjne farm prowadzących działalność operacyjną kształtowały się na poziomie 6,0 mln zł w przeliczeniu na 1 MW mocy, natomiast przeciętne planowane nakłady farm będących w fazie rozwoju kształtują się na poziomie 6,6 mln zł na 1 MW - wynika z raportu "Energetyka wiatrowa w Polsce" przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), firmę doradczą TPA Horwath oraz kancelarię prawną BSJP. Raport zwraca uwagę, że w zależności od wykorzystanych technologii czy wyboru lokalizacji farmy wiatrowej wartości te mogą się wahać od 4,4 mln aż do 8 mln zł za 1 MW mocy.

 

Zdecydowaną większość ogólnych nakładów inwestycyjnych pochłaniają turbiny wiatrowe. W ostatnich latach zauważyć można nieznaczny spadek udziału tego kosztu w ogólnej strukturze nakładów. Z danych rynkowych wynika, iż stosunek ten wynosi obecnie średnio od 60 proc. Do 75 proc. wartości projektu. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że ceny turbin wiatrowych w okresie od 2009 r. spadły o około 20 proc. a ich koszt aktualnie kształtuje się na poziomie 910

tys. euro w przeliczeniu na 1 MW. Należy mieć na uwadze, iż wybór turbin wiatrowych determinuje wysokość przyszłych przychodów oraz kosztów eksploatacji. Wybór droższych, bardziej niezawodnych turbin, wpłynie na obniżenie kosztów serwisowania, które mogą stanowić nawet do 90 proc. Kosztów zmiennych obsługi farmy wiatrowej.

Istotnym elementem są również koszty fundamentów oraz przygotowania infrastruktury. Koszty te w dużej mierze determinowane są wyborem lokalizacji oraz warunkami geotechnicznymi, a w zależności od wybranych warunków koszty te mogą stanowić od 5 proc. nawet do 24 proc. nakładów.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest sam proces przygotowania inwestycji, który zajmuje średnio około 4 lata. Koszty z tym związane stanowią do 6 proc. wartości nakładów i obejmują przede wszystkim opracowanie ekspertyz i przeprowadzenie procedur administracyjnych. Koszty temogą wynieść obecnie do 400 tys. zł na 1 MW zainstalowanej mocy.

 

Wydatki na przyłączenie farmy do sieci energetycznej zależą w dużej mierze od jej odległości

od GPZ. Szacowana wysokość nakładów ustalona została na poziomie 100 tys. zł za kilometr

(badania przeprowadzone dla województwa zachodniopomorskiego), dlatego należy zwrócić

szczególną uwagę na parametry infrastruktury energetycznej wybranej lokalizacji. Koszt

przyłączenia nie powinien stanowić istotnego czynnika przy podejmowaniu decyzji. Szacuje

się, że koszt ten stanowi jedynie od 1 proc. do 2 proc. nakładów inwestycyjnych

 

Przychody farmy ustala URE

- Analizując czynniki makroekonomiczne funkcjonowania farmy należy uwzględnić fakt, iż

wysokość przychodów generowanych przez producentów uzależniona jest od ceny energii

oraz wysokości opłaty zastępczej ustalanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wysokość

opłaty zastępczej na rok 2012 została ustalona na poziomie 286,74 zł za MWh, a cena energii

kształtuje się na poziomie 198,90 zł za MWh. Średnia cena świadectw pochodzenia (zielonych

certyfikatów) ustalona w oparciu o średnioważony indeks OZEX_A za siedem miesięcy 2012

roku kształtowała się na poziomie 271,43 zł za MWh - czytamy w raporcie.

Z przeprowadzonej przez autorów raportu analizy danych rynkowych wynika, iż średnio z 1 MWh wyprodukowanej energii przez lądowe farmy wiatrowe przychód wynosi około 462 zł, natomiast średnia produktywność farmy wynosi około 2 100 MWh rocznie, a zatem farma wiatrowa o wielkości 20 MW powinna przynosić przychody w wysokości 19,4 mln zł. Autorzy podkreślają, że w chwili obecnej trudno antycypować przyszłe ceny energii oraz certyfikatów,

w związku z czym istotnie wzrasta niepewność w zakresie nie tylko warunków prowadzenia

działalności, ale i również analizy rentowności

Czytaj też: Ustawa o OZE wstrzyma rozwój energetyki wiatrowej?

Biorąc pod uwagę obecną strukturę przychodów z farmy i fakt, że około 58 proc. pochodzi ze sprzedaży certyfikatów, istotne jest również to, jak będzie ukształtowany sam rynek certyfikatów. Planowane zmiany regulacji prawnych polegające m.in. na wprowadzeniu urzędowej ceny sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 198,90 zł za MWh waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji mogą doprowadzić do sytuacji, w której energia będzie sprzedawana po cenie niższej niż rynkowa.

 

Z kolei opłata zastępcza ustalona została na poziomie 286,74 zł za MWh i nie będzie podlegała waloryzacji co może doprowadzić do spadku jej wartości. Zamrożenie łącznej ceny na poziomie ok. 440 zł za MWh (dla nowych instalacji uruchamianych w 2013 roku) przyczyni się do istotnego

ograniczenia poziomu przychodów w stosunku do obecnych rozwiązań. Takie rozwiązania mogą spowodować konieczność weryfikacji założeń odnośnie projektów wiatrowych w wyniku czego okazać się może iż część z nich będzie nieopłacalna.

 

Kiedy inwestycja się zwróci?

Średni poziom nakładów inwestycyjnych wybranych farm wiatrowych prowadzących

działalność operacyjną wynosi od 6 do 6,6 mln zł w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej

mocy. Średnia produktywność farm wiatrowych wyniosła około 2 100 MWh/MW. Koszty

operacyjne wytworzenia energii w przeliczeniu na 1 MWh wyniósł nieco ponad 285 zł.

Biorąc pod uwagę poziom szacowanych przychodów z 1 MWh, zysk ze sprzedaży 1 MWh wynosi około 177 zł.

Ten koszt nie zawiera kosztów finansowania długu, a ten ze względu na wysokie nakłady

inwestycyjne może stanowić nawet około 40 proc. kosztów działalności.

Według raportu, uwzględniając koszty finansowania zewnętrznego, koszt wytworzenia 1

MWh wynosi około 406 zł a rentowność przy tym poziomie kosztów spada poniżej 10 proc.

Okres zwrotu z analizowanych inwestycji wynosi ponad 6-7 lat, aczkolwiek należy pamiętać,

iż analizie poddane były farmy, które rozpoczęły swoją działalność w latach 2006-2011.

Obecnie okres ten, w zależności od skali poniesionych nakładów, wydłuża się do nawet 12

lat posadowione w najlepszych lokalizacjach RP.

 

 

Polski